Partner strategiczny

 

Regulamin dla zwiedzających

14. Targi Sportów Wodnych i Festiwal Żeglarski WIATR i WODA na wodzie 2019

18-21 lipca 2019, Marina Gdynia, Al. Jana Pawła II 13 A, Gdynia.

 

§ 1 Godziny otwarcia 14. Targów WIATR i WODA na wodzie

 • 18 lipca 2019 (czwartek); 11.00 – 18.00
 • 19 lipca 2019 (piątek); 11.00 – 18.00
 • 20 lipca 2019 (sobota); 11.00 -18.00
 • 21 lipca 2019 (niedziela); 11.00-16.00

§ 2 Zasady wstępu

Bilet ulgowy:

 •  przysługuje emerytom i rencistom za okazaniem stosownej legitymacji

Bilet rodzinny:

 • dwoje dorosłych + 1-3 dzieci do lat 18-tu (dzieci powyżej 12 roku życia proszone są o okazanie legitymacji szkolnej)

Wstęp wolny przysługuje:

 • osobom niepełnosprawnym za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej (osobie z widoczną niepełnosprawnością przysługuje wstęp wolny także
  w towarzystwie opiekuna)
 • dzieciom poniżej 12 roku życia
 • seniorom po 70 roku życia (po okazaniu dowodu osobistego)
 • dziennikarzom, po dokonaniu procedury akredytacyjnej

Bilet zakupiony drogą elektroniczną nie podlega zwrotowi!

§ 3 Przepisy porządkowe

 1. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów  tylko w terminach i godzinach otwarcia Targów.
 2. Fotografowanie, filmowanie stoisk i eksponatów w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody użytkownika stoiska tj. uczestnika targów (wystawcy) lub organizatora
 3. Zabronione jest prowadzenie przez zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Murator EXPO sp. z o.o. , jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4 Na terenie Targów obowiązują zakazy:

 1. wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
 2. wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
 3. zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
 4. wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym), a także rowerów, deskorolek itp.
 5. palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
 6. zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie(opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
 7. niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami);
 8. opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;
 9. osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego oraz próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren targów

W razie nieprzestrzegania w/w zakazów Murator EXPO sp. z o.o  zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia zwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

§ 5 Zwiedzający są zobowiązani do:

 1. respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
 2. wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby organizatora ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów;
 3. przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu na terenie Targów.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega możliwość rejestracji przebiegu Targów (za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk).
 2. W związku z tym osoby przebywające na terenie Targów, poprzez fakt uczestnictwa w Targach, stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z Targów i/lub każdego elementu wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie.
 3. Jednocześnie każdy uczestnik Targów może zastrzec wobec organizatora brak wyrażenia takiej zgody.