Miasto współgospodarz

 

 

 

Regulamin dla zwiedzających

3. Śląskie Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA w Katowicach

 

§ 1 PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w dniach i godzinach ich otwarcia:

12 października (piątek), w godz. 10.00-18.00

13 października (sobota), w godz. 10.00-18.00

14 października (niedziela), w godz. 10.00-16.00

 1. Fotografowanie, filmowanie stoisk i eksponatów w celach niekomercyjnych wymaga uprzedniej zgody użytkownika stoiska tj. uczestnika Targów (wystawcy) lub organizatora.
 2. Zabronione jest prowadzenie przez zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Murator EXPO sp. z o.o. , jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 2 NA TERENIE TARGÓW ORAZ MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KONGRESOWEGO OBOWIĄZUJĄ ZAKAZY:

 1. Wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
 2. Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
 3. Zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
 4. Wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym) a także rowerów, deskorolek itp.;
 5. Palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
 6. Zanieczyszczania pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
 7. Niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami);
 8. Opierania się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;

Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego oraz próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów.

W razie nieprzestrzegania w/w zakazów Murator EXPO sp. z o.o zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia zwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

 

§ 3 ZWIEDZAJĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI DO:

 1. Respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
 2. Wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby organizatora ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów;
 3. Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega możliwość rejestracji przebiegu Targów (za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk).
 2. W związku z tym osoby przebywające na terenie Targów, poprzez fakt uczestnictwa w Targach, stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z Targów i/lub każdego elementu wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie.
 3. Jednocześnie każdy uczestnik Targów może zastrzec wobec organizatora brak wyrażenia takiej zgody.

Newsletter