Partnerzy

 

organizator

 

organizator wykonawczy

 

partner strategiczny

 

partner

 

członek stowarzyszenia

 


Aktualności

Komunikat

04.03.2020

Szanowni Państwo,

Organizatorzy Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA spółki YACHT EXPO i Murator EXPO informują, że przygotowania do targów przebiegają zgodnie z planem, o czym oficjalnie poinformowaliśmy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie, Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy. Jak dotąd nie otrzymaliśmy od tych instytucji żadnych informacji, które miałyby wpływ na proces przygotowań do imprezy.

Dbając o bezpieczeństwo i komfort wystawców oraz zwiedzających Targi, wdrażamy wszystkie procedury zalecane przez WHO oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i troskę, jaka jest wyrażana przez Państwa w korespondencji i zapytaniach telefonicznych. Prosimy o stosowanie się do procedur higieniczno-sanitarnych, o których na bieżąco informuje Główny Inspektor Sanitarny. Jednocześnie zapewniamy, iż w razie jakichkolwiek zmian aktualnych zaleceń i pojawienia się nowych wytycznych lub decyzji będziemy na bieżąco informować Państwa o podjętych krokach.

 

Z poważaniem

Jacek Oryl

Dyrektor Targów WIATR i WODA

Powrót