Lista wystawców

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa.
tel. centrala +48 22 8751000
e-mail:
www.pttk.pl

 

Centrum Turystyko Wodnej PTTK
ul. Kasprowicza 40
Tel. +48 22 2548595
e-mail:
www.polskieszlakiwodne.pl

 

Mazury PTTK Sp. z o.o.
10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1
tel. +48 89 527 51 56
Biuro podróży:  89 527 40 59 
e-mail:
www.mazurypttk.pl

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało sześćdziesiąt lat temu z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), stając się ich prawnym następcą, spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku. Przez sześćdziesiąt lat wiele się w turystyce polskiej zmieniło – inne są warunki i możliwości, inne potrzeby, wreszcie inny sprzęt     i baza. Niezmienne jednak pozostały idee łączące naszych członków – chęć poznawania kraju i świata, radość z aktywności fizycznej i kontaktu z przyrodą, wreszcie potrzeba wspólnego działania. Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija  i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach, od turystyki pieszej górskiej i nizinnej począwszy, po przez kolarską, kajakową, żeglarską, konną i narciarska, aż po motorową.

Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki, którego treścią jest poznawanie Ojczyzny, ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i po za jago granicami. Pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Towarzystwo stworzyło  i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służący rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa.

 

The Polish Tourist and Sightseeng Society is the oldest Polish association affiliating tourists and excursionists.

It was established in 1950 by uniting the Polish Tatra Mountains Society existing since 1873 and the Polish Sighseeng Society existing since 1906 and is the successor of their traditions, as well as material and spiritual achievements, so it cultivates them and creatively develops.

PTTK associates over 70000 members, operating in 2800 circles and clubs, which make up 320 divisions – field departments with legal personality.

An important role in the life of the Society is performed by specialized organizational units of PTTK:

- The Mountain Tourism Centre of PTTK, which gathers and makes available maps, books and informational material about mountains.

- The K. Kulwiec Central  Library in Warsaw has at its disposal 53 thousand vol.

- The PTTK Centre of Photography is dedicated to promoting tourist photography and gathering photographic documentation.

-The National Centre for Underwater Training KDP PTTK is committed to educating staff for the needs of underwater  tourism.

- Water Tourism Center, supporting the development of PTTK infrastructure for the needs of water tourism.

- 15 Regional PTTK Museums document the history and tradition of the tourist and  sighseeng movement.

- 25 Regional PTTK Regional Centers of Sightseeng assist in preserving, promoting and developing regional cultures.

-PTTK Mountain Tourism Culture Centres conduct educational activities and propagate tourist trail etiquette.

The Polish Tourist and Sightseeng Society cooperates with numerous foreign organizations, including:

EWV - Europaische Wandervereinigung or the European Ramblers Association, in cooperation with which, among others, we mark up trans-European hiking trails.

CMAS - Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques, World Underwater Federation thanks to which our certificates are accepted all over the world.

EUCT - European Union of Cycle Touring, in cooperation with which we organize European Weeks of Cycle Tourism;

EUROPARC - Federation Federation of Naturę and National Parks of Europe;

Joint projects are organized within the frameworks of international cooperation, such as „Eurorando" or „Landscape of the year" action.

 

Powrót