Lista wystawców


WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Warszawa
00 – 777 Warszawa
ul. Pytlasińskiego 17
e-mail:
zgwopr.pl
tel./fax (22) 841 – 18 -38, (22) 841 – 19 – 77

 

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym. Celem WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. WOPR od prawie 58. lat prowadzi działalność ratowniczą, szkoleniową, wychowawczą i informacyjną, w czasie której wyszkolono dziesiątki tysięcy ratowników i ponad tysiąc instruktorów. Od roku 1994 WOPR jest członkiem International Life Saving Federation of Europe – Europejskiej Organizacji Ratowników (wcześniej, od 1970 roku Międzynarodowej Federacji Ratownictwa FIS).

 

Kategoria: Inne, Oferta szkoleniowa i turystyczna
Powrót